Project finance

20160215JESSICA-LR-310

Project finance

op orde brengen in 2 studiedagen

WINPMODennis040221500901LR

PMO heeft mijn hart

Hoe blijf ik ontwikkelen?

WINPMORichard040221500488LR

Project finance

op orde brengen in 2 studiedagen

Project finance. Middels deze tweedaagse training doet u als PMO Professional gedegen kennis op van het financiële werkgebied. U wordt op de hoogte gebracht van de terminologie en de benodigde vaardigheden en weet deze tevens toe te passen en af te stemmen binnen uw projectorganisatie. In deze training behandelen wij de financiele cyclus van projecten, het inrichten van de financiële projectprocessen, leert u zelfstandig de financiële voortgang van het project in kaart te brengen. Daarbij worden de verschillende manier van budgetbewaking als Earned Value Analyses en het berekenen van kengetallen behandeld.

Voor wie?

Deze PMO toegepaste training is bedoeld vooral voor PMO Professionals met 1 tot 3 jaar werkervaring, die graag kennis en ervaring op willen doen op het beheersen van de projectfinanciën (Project Control).

Wat houdt het in?

De training Project finance is opgesplitst in twee dagen die afzonderlijk van elkaar gevolgd kunnen worden. De eerste dag focust op de basis terminologie en uitvoerende taken van het PMO, zoals het inrichten van de financiële cyclus als projectproces en opstellen en bewaken van een financiële voortgangsrapportage. De tweede dag richt zich vooral op hoe het PMO kan bijdragen aan het opstellen en bewaken van de (operationele) Business Case.

Doel van de training

Na afloop van de training:

  • Heeft u kennis van de financiële cyclus van projecten.
  • Bent u in staat om de projectbeheersingsprocessen in te richten, uit te dragen en te monitoren.
  • Kunt u zelfstandig de financiële voortgang van het project in kaart brengen, de voortgang bewaken en de manager van advies voorzien om bij te sturen.
  • Kunt u de verschillende manieren van budgetbewaking als Earned Value Analyses en het berekenen van kengetallen als (NCW en het break-even point) toepassen.
  • Weet u de projectmanager te ondersteunen in het komen tot de Business Case van het project.

Data en kosten

Interesse? Neem contact met ons op.

De investering voor deze 2-daagse training bedraagt €895,- p.p.

Indien u slechts één opleidingsdag wilt bijwonen bedraagt deze €475,- p.p.

Genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW en inclusief het benodigde opleidingsmateriaal en catering.